Stichting Mashujaa Wa Kesho

Helden van Morgen

Wij zijn een stichting die probeert Afrikanen een opleiding te geven

bestuursleden:
  • Voorzitter : E. van Kemenade
  • Secretaris : K. Voskuil-Vinke
  • Penningmeester : H. Smeding
  • contactgegevens:
    e-mail : mashujaawakesho@xs4all.nl
    RSIN : 8198.33.642