Stichting Mashujaa Wa Kesho

Helden van Morgen

Mashujaa wa Kesho is opgericht om mensen in ontwikkelingslanden te ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling en ontplooiing zodat zij voor hun eigen omgeving de helden van morgen kunnen worden. Mashujaa wa Kesho doet dit in het algemeen door het betalen van opleidingskosten. Zij committeert zich daarbij tot het betalen van kosten voor de duur van de gehele opleiding. Mashujaa financiert in beginsel geen kosten van levensonderhoud, zijnde kosten die men ongeacht de opleiding maakt.

bestuursleden:
 • Voorzitter : E.A. van Kemenade
 • Penningmeester : M.R.E Harkema
 • Secretaris : H.M.M. Smeding
 • Algemeen bestuurslid : R.M.F. Herremans
 • Algemeen bestuurslid : B.J.S. Smeding
 • contactgegevens:
  e-mail : mashujaawakesho@xs4all.nl
  RSIN : 8198.33.642
  IBAN : NL52 TRIO 0786 7912 25