Stichting Mashujaa Wa Kesho

Helden van Morgen

Op 28 augustus 2008 is de stichting Mashujaa wa Kesho, Helden van Morgen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Mashujaa wa Kesho is opgericht om mensen in ontwikkelingslanden te ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling en ontplooiing zodat ze voor hun eigen omgeving de held van morgen kunnen worden.

Het huidig beleid van Mashujaa is om via de financiering van opleidingskosten aan haar doelstellingen te voldoen. Minimaal jaarlijks neemt het bestuur verzoeken om vergoedingen in overweging. Mashujaa commiteert zich dan tot het voldoen van de opleidingskosten van de hele resterende opleiding. Het is standaard beleid om geen andere kosten cq kosten van levensonderhoud te voldoen. Leidende principes bij de beoordeling is de maatschappelijke relevantie van de opleiding en diversiteit.

Er is geen beloning voor de bestuurders noch onkostenvergoeding. Mashujaa streeft er naar het haar ter beschikking gestelde geld zo veel mogelijk te besteden haar doelstelling.

Zie verder ook de jaarverslagen voor een meer gedetailleerde toelichting.

bestuursleden:
 • Voorzitter : E.A. van Kemenade
 • Penningmeester : M.R.E Harkema
 • Secretaris : H.M.M. Smeding
 • Algemeen bestuurslid : R.M.F. Herremans
 • Algemeen bestuurslid : B.J.S. Smeding
 • contactgegevens:
  e-mail : esthervankemenade@xs4all.nl
  RSIN : 8198.33.642
  IBAN : NL52 TRIO 0786 7912 25